U bent hier: Home » Schoolteam » Levensbeschouwing

Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken

Eenieder heeft het recht op vrijheid van gedachte, van geweten en van godsdienst; dit recht sluit de vrijheid in van godsdienst of van overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid, zijn godsdienst of zijn overtuiging te belijden, alleen of gemeenschappelijk, zowel in het openbaar als in eigen kring, door middel van onderwijs, praktijken, eredienst en ritus.
Artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Beste ouders,

Jullie kozen voor het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Een goede keuze. Binnen het officiële onderwijs kan u kiezen in welke erkende levensbeschouwing uw kind twee lestijden per week les zal krijgen.

In Vlaanderen kunnen ouders kiezen tussen verscheidene levensbeschouwelijke vakken:

  • Anglicaanse godsdienst
  • Islamitische godsdienst
  • Israëlitische godsdienst
  • Niet-confessionele zedenleer
  • Orthodoxe godsdienst
  • Protestants-evangelische godsdienst
  • Rooms-katholieke godsdienst

De keuzevakken godsdienst en niet-confessionele zedenleer vertrekken vanuit de eigen levenservaring om zichzelf en de andere beter te begrijpen, te situeren, te aanvaarden, te dienen. Dit onderricht mondt uit in een levenshouding en een levensstijl. Elke levensbeschouwing geeft kleur aan een eigen visie op de mens en het samenleven en stelt een inzicht voor over mens en wereld. Speciaal daartoe opgeleide leerkrachten zullen uw kind(eren) twee uur per week les geven in de door u gekozen levensbeschouwing. Het volledige schooljaar zal uw kind de lessen volgen bij een bijzonder leermeester.

Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de website van de Vlaamse Overheid: levensbeschouwelijke onderwijsinspectie.

Deze keuze kan enkel aangepast worden aan het einde van een schooljaar. 

Samen zeggen wij “Welkom”.