U bent hier: Home » Schoolteam » Lager onderwijs » 6e Leerjaar - L6B

6e Leerjaar - L6B

Weetjes over ons:

Het 6de leerjaar is voor ons een zeer  belangrijk jaar! Wij slaan een brug tussen die veilige, vertrouwde omgeving van de lagere school en het vrijwel onbekende van de middelbare school. 
We trachten er naar die overstap zo goed mogelijk te begeleiden.
In het 6de leerjaar wordt er veel aandacht besteed aan het zelfstandig werk en het correct leren plannen van taken en lessen.Om het zelfstandig werk te bevorderen doen de leerlingen contractwerk afgewisseld door hoekenwerk. Bij beiden ligt de klemtoon op het zelfstandig leren werken. Ook het leren plannen komt aan bod, aangezien ze opdrachten binnen een welbepaalde tijdspannen moeten afwerken.

Het accent ligt op het leren plannen van hun lessen en taken. Hiervoor wordt er in de eerste trimester een aantal keer een individueel weekschema opgesteld. Nadat de aanzet wordt gegeven door de leekracht moeten de leerlingen dit individueel verder inoefenen. Ze krijgen een begeleidingsmap waar hun weekschema's worden ingestopt samen met een heleboel studietips.

Bovendien moeten de leerlingen, op het einde van het 6de leerjaar, kiezen welke studierichting ze gaan volgen. Ook hierbij worden ze vanaf het 5de leerjaar begeleid met behulp van het boekje " Wat? Hoe?". In het 6de leerjaar wordt dit verder gezet. Op school wordt er een interessante bijeenkomst  georganisseerd, in samenwerking met het CLB, die de verschillende studierichtingen komt toelichten. Indien er nog iets onduidelijk is, kunnen de ouders hier terecht met hun vragen. In de loop van het school worden de leerlingen uitgenodigd, om als voorproefje, al eens een les bij te wonen in het middelbaar. Dit alles om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden en de drempel te verlagen!

Naast de voorbereiding op de middelbare school, willen wij ook oog hebben voor het begeleiden van onze leerlingen doorheen hun puberteit. Tijdens de puberteit verandert er heel wat. Door al die veranderingen voelen pubers zich vaak onzeker en niet altijd begrepen door hun omgeving. Als leerkracht, willen wij, deze problematiek niet uit het oog verliezen en die kinderen een stukje mee begeleiden door deze niet al te gemakkelijke periode. In de klas wordt aan het onderwerp " puberteit" enkele lessen gespendeerd. De leerlingen krijgen tijdens deze lessen de kans hun gevoelens hieromtrent te uiten en vragen te stellen. Onze topprioriteit blijft natuurlijk dat de leerlingen zich goed voelen. Enkel vanuit een positief zelfbeeld kunnen de leerlingen leren leren!

Juf  Elisha