U bent hier: Home » Participatie » Leerlingenraad: Onder de boom


De leerlingenraad is er door en voor de leerlingen en wil mee bijdragen aan de positieve sfeer op school en is sinds dit jaar opgetoverd in " Onder de boom"

Waarom een leerlingenraad?
- Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
- Betrokkenheid van leerlingen met school bevorderen.
- Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
- De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
- De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

Wat zijn de spelregels?

- Elke klas of groep krijgt 3 ballen, waarvan 2 groene en 1 rode bal;

- Rood is dringend of belangrijk en groen is niet dringend;

- In elke klas hangt een blad met “ ik zit met een ei”. Hierop kleeft de leerling die met een “ei “ zit zijn naam.

- Vervolgens is er een kringgesprek met heel de klasgroep waarbij de leerling aangeeft waarmee hij/zij zit.

- Daarna beslist de klasgroep samen met de leerkracht of het onderwerp voor “onder de boom” is of niet. Zo ja, wordt het dan een groene of een rode bal?

- Daarna steekt de leerling de juiste bal in de transparante buis, samen met een begeleidend briefje.

- De groene juf maakt de buis leeg en verzamelt zo alle topics.

- De groene juf kondigt een nieuwe 'Onder de boom'-vergadering aan door een uitnodiging te versturen naar alle klassen.

- De klas kiest gezamenlijk welke 2 leerlingen hun klas mag vertegenwoordigen.

- De groene juf neemt de besproken items van 'Onder de boom' mee naar de volgende personeelsvergadering.

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?
- De leerlingenraad neemt ideeën mee uit de klas
- Leerlingen uit de leerlingenraad worden aangesproken.
- Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes
- Adviseren bij allerhande festiviteiten
- Het gebruik en de inrichting van de speelplaats.-
- ...