U bent hier: Home » Info » Uitstappen » Bibliotheekbezoek

Bibliotheek

Om de interesse in boeken aan te wakkeren en het lezen te bevorderen worden er van de kleuterschool t.e.m. het vierde leerjaar in onze school BIB-koffers voorzien. Deze worden maandelijks vernieuwd.


Vanaf de derde graad brengen de leerlingen maandelijks een bezoek aan de bibliotheek van Boom. Zo kunnen ze boeken kiezen vanuit hun eigen interesse. Ze mogen telkens 2 strips en 4 leesboeken kiezen.
Het lidmaatschap is, voor leerlingen van kleuter - en lagere school, gratis. Bij verlies van de lidkaart wordt wel een bijdrage aangerekend. Voor alle informatie rond uitleentermijnen, openingsuren en andere zaken kan u terecht op de website van de bibliotheek Boom.
Het bibliotheekbezoek wordt via het klasagenda aangekondigd, de leerlingen brengen op onderstaande data hun bibkaart én boeken mee naar school in een stevige (rug-) zak.
Was uw zoon of dochter afwezig? Kijk dan zelf even na of de boeken verlengd werden. Nakijken én verlengen van boeken kan eveneens via de website van de bibliotheek.

Tussentijdse bibbezoeken kunnen enkel aangemoedigd worden. We dringen er wel op aan om er voor te zorgen dat de leerlingen tijdens het klasbezoek ook boeken kunnen kiezen, niet dat ze 'gisteren' net geweest zijn.
Bij de laatste ontlening in juni, worden alle boeken binnen gebracht; uw zoon of dochter kan dan geen boeken mee naar huis nemen. De bib is tijdens de vakantieperiode wel geopend, iedereen kan dus twee maanden lang naar hartenlust blijven ontlenen en lezen, maar op eigen initiatief.