U bent hier: Home » Info » Projecten » Visie rond pesten

Visie rond pesten

Inhoud

Visie van onze school op pesten

Als school willen wij oog hebben voor pesten.

Binnen onze schoolwerking hebben we gekozen om aandacht te geven aan het gedrag op de speelplaats en in de klas. Ook de sociale vaardigheden van kinderen en beleefdheid vinden we belangrijk en onze pedagogische werking. Omdat pesten iets is dat binnen onze maatschappij regelmatig voorkomt en dus ook binnen onze school, zijn we met het team rond de tafel gaan zitten om hierrond een degelijk beleid uit te werken. Hierbij hechten we vooral veel belang aan preventie!

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder op de hoogte bent van onze werking.

Slachtoffers van pesten hebben het in de school erg moeilijk. Angst, verdriet en eenzaamheid zijn voor hen terugkerende gevoelens.

Als ouder wil je dat jouw kind dit nooit overkomt. Maar het is ook niet prettig als je verneemt dat je kind zelf een pestkop is. Het doet pijn als anderen je kind beschuldigen. Ook kinderen die als ‘toeschouwer’ worden beschouwd kunnen onder het pesten lijden.

Zowel leerkrachten, ouders als kinderen zijn medeverantwoordelijk opdat het welbevinden van ieder kind zo optimaal mogelijk blijft.

Pesten onderscheidt zich van plagen. Het verschil is dat plagen spontaan gebeurt, niet lang duurt en onregelmatig is.

Wel moeten we er ons voor behoeden dat het woord ‘pesten’ soms te snel in de mond wordt genomen waardoor kinderen die echt gepest worden soms niet meer ernstig worden genomen in hun omgeving.

Op onze school hechten we ook veel belang aan de manier waarop er ‘sorry’ wordt gezegd bij een aanvaring. We leren onze kinderen om te benoemen wat er verkeerd liep. Bv: Het spijt mij dat ik tegen je aanliep, ik keek niet goed uit’.

 

Als school werken we verder ook met een actieplan waar onder andere veel aandacht uitgaat naar:

 • Concrete afspraken op de speelplaats en in de klas
 • Ontwikkelen van spelwijzers en speelgoedkoffers

Welke stappen kan je als ouder het best ondernemen om het pestprobleem aan te pakken? In de hiernavolgende tekst kan je een aantal tips terugvinden. Belangrijk is wel dat je als ouder de school zo snel mogelijk op de hoogte brengt. Een degelijke communicatie is hierbij van het grootste belang.

top ^

Een definitie van pesten

We spreken van pesten wanneer iemand langdurig en aanhoudend het slachtoffer si van gewelddadig gedrag van één of meer personen (fysiek, psychisch, sociaal, materieel).

Dit gedrag heeft tot doel of als gevolg dat het slachtoffer schade wordt toegebracht (kwetsen, ondermijnen, angstig maken,…) Het slachtoffer kan zich meestal niet verdedigen (machtsonevenwicht).

Pesten heeft in veel gevallen een sociale functie. Pesterijen gebeuren immers in een omgeving waar mensen elkaar vaker zien.

Cyberpesten is een variant van pestgedrag. We spreken hiervan wanneer pesters gebruik maken van de nieuwe media, zoals GSM en internetcommunicatie, om hun slachtoffer te schaden.

top ^

Het verschil tussen plagen, pesten en ruzie maken

Pesten onderscheidt zich van plagen. Het verschil is dat plagen spontaan gebeurt, niet lang duurt en onregelmatig is.

Ruzie maken

Ruzie maken mag! Hoe raar het ook klinkt! Het helpt kinderen om sociaal vaardig te worden. Bij het ruzie maken zoeken ze hun positie in de samenleving. Kinderen worden sterker als ze zelf een ruzie kunnen oplossen. Jullie ouders kunnen hier ook een sterke rol in spelen door deze vaardigheden ook met uw kind te oefenen.

Plagen

 • Is onschuldig
 • Is tijdelijk
 • Speelt zich af tussen gelijken
 • Is te verdragen
 • Meestal één tegen één

Pesten

 • Men wil bewust iemand kwetsen en kleineren
 • Het gebeurt regelmatig en stopt niet meteen
 • De ‘pestkop’ krijgt altijd de bovenhand
 • Het gebeurt met het doel om te kwetsen
 • Een groep zoekt meestal één slachtoffer

top ^

Wat als je kind slachtoffer is?

Mogelijke signalen van slachtoffers

 • Ze komen niet graag naar school
 • Ze worden vaak uitgelachen
 • Ze zien er ongelukkig uit
 • Ze geven een onzeker indruk
 • Hun bezittingen worden beschadigd
 • Vertonen agressief gedrag naar andere kinderen toe
 • Ze presteren slechter dan normaal
 • Ze lijken niet echt vrienden te hebben
 • Ze hebben vaak buik- en hoofdpijn
 • Ze slapen slecht
 • Ze willen niet eten

Wat doe je als ouder?

 • Probeer op een rustige manier naar je kind te luisteren. Maak tijd om te luisteren;
 • Verwittig de school
 • Laat je kind weten dat je hem/haar graag ziet
 • Neem klachten van je kind altijd ernstig
 • Ondersteun de aanpak van de school als ouder en geloof samen met je kind dat er een einde zal komen aan het pesten
 • Stimuleer je kind om voor zichzelf op te komen en ook voor anderen
 • Stimuleer het ontwikkelen van sociale vaardigheden bij je kind
 • Schakel, indien nodig, in samenspraak met de school het CLB in

top ^

Wat als je kind pest?

Mogelijke kenmerken van pesters:

 • Ze proberen te overheersen in allerlei situaties
 • Ze zijn vaak tegendraads
 • Ze aanvaarden geen tegenwerking
 • Ze hebben een gebrek aan sociale vaardigheden
 • Ze zijn vaak ongeduldig
 • Ze spotten, ze lachen iemand uit
 • Ze roddelen
 • Ze maken dingen stuk
 • Ze intimideren
 • Ze hebben moeite om gevoelens onder woorden te brengen
 • Ze hebben soms een laag zelfbeeld
 • Ze zijn zelf gepest geweest

Wat doe je als ouder?

 • Maak tijd om te praten over het probleem van je kind
 • Geef aan dat je het gedrag niet accepteert
 • Probeer te zoeken naar de oorzaken van het gedrag
 • Geef het goede voorbeeld en probeer ander (goed) gedrag aan te leren
 • Verwittig de school en probeer naar een oplossing te werken
 • Beloon je kind wanneer het positief gedrag vertoont (maar niet noodzakelijk materiële geschenken)
 • Probeer je kind te laten beseffen hoe erg het is om gepest te worden
 • Schakel indien nodig, in samenspraak met de school, het CLB in

top ^

Wat te doen als je kind omstaander is?

 • Stimuleer je kind om te praten met de leerkracht of vertrouwenspersoon
 • Contacteer de school om je bezorgdheid te uiten
   

top ^