U bent hier: Home » Info » Praktische info » Ongeval op school

Wat moet men doen bij een ongeval op school of op weg naar en van de school?

Ethias, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt, is de verzekeraar van onze school.

De op de ziekte- en invaliditeitsverzekering toepasselijke wetgeving ontslaat de ziekenfondsen niet van de uitkeringen bij ongevallen op school en op weg naar en van de school. Bijgevolg is de tegemoetkoming van de Ethias in de verzekeringskosten een aanvulling van de wettelijke uitkeringen van het ziekenfonds.

Stel: Uw kind heeft een ongeval op school gehad.

Welke stappen worden ondernomen?

Wat doet u?
1. U haalt uw kind op van school en ontvangt een ongevalsaangifte. Dit werd volledig ingevuld door de school.
U dient verplicht het medisch attest door de dokter volledig te laten invullen + zijn/haar handtekening.
2. U geeft dit document zo snel mogelijk terug af aan het secretariaat van de school.
3. Nadat Ethias u gecontacteerd heeft, stuurt u alle originele facturen, kastickets, enz. per post op naar het adres Ethias verzekering - Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt. Gelieve geen facturen, kastickets af te geven aan de school aub.

Wat doet de school?
4. De school geeft het ongeval aan bij Ethias verzekering en maakt een persoonlijk dossier aan.
5. Gelieve geen facturen, kastickets, enz. aan de school te bezorgen.
6. Als we dit hebben gedaan, is onze taak als school volbracht.

Wat doet Ethias?
7. Ethias neemt na ongevalsaangifte per post of per mail (als e-mailadres werd ingevuld op vraag van ouders) contact op met u. Ethias vertelt wat de volgende stappen zijn die u dient te volgen.
8. U verstuurt zelf per post aan Ethias alle originele (!) kastickets, facturen enz. die u heeft betaald in het kader van het ongeval. Dit behoort niet tot het takenpakket van de school.
9. Ethias sluit vervolgens het dossier af en brengt u op de hoogte.