U bent hier: Home » Info » Praktische info

Praktische informatie

Eten op school

Als school bieden wij als extra dienst het gebruik van de refter onder toezicht van leerkrachten aan. Deze extra dienst is bestemd voor kinderen van werkende ouders, die hun kinderen niet thuis kunnen laten komen eten

lees meer >

 

Afwezigheden

In het kleuteronderwijs is het wenselijk dat de ouders tijdig de leerkracht informeren omtrent de afwezigheid van hun kind.

In het lager onderwijs geldt de volgende regeling:
Het ligt niet in de bedoeling dat aan ouders toestemming wordt gegeven om vroeger met vakantie te vertrekken of om later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een leerling op school is van 1 september tot en met 30 juni (behoudens de schoolvakanties).

lees meer >

 

Ongeval op school

Indien een leerling gewond wordt op school, op weg van huis naar school, dient de directie of iemand van het personeel onmiddellijk verwittigd te worden.

lees meer >