U bent hier: Home » Info » Ouders » Schoolagenda & studiecontrole

Schoolagenda & studiecontrole

Schoolagenda

De agenda is het belangrijkste contactmiddel tussen school en gezin. In de agenda laat de leerkracht alle taken en lessen noteren. Ook korte mededelingen aan de ouders kunnen in de agenda vermeld worden. Het is belangrijk dat de ouders en leerkrachten dagelijks de agenda nakijken. Ouders worden verzocht dagelijks te tekenen. Het is vanzelfsprekend dat ook ouders korte berichten aan de leerkracht van hun kind in de agenda kunnen noteren.

Al onze kleuters krijgen een plastiek doorzichtig mapje mee naar huis waarin de mededelingen, brieven,... gestopt worden.
 

Studiecontrole

Op school doen we er alles aan om de studieresultaten van uw kind zo goed mogelijk in kaart te brengen en te rapporteren. Het is belangrijk dat u als ouder, uw kind ook thuis opvolgt. U kan dit doen door toetsresultaten, schriftjes en werkjes van uw kind te bekijken, huiswerk op te volgen en regelmatig te vragen naar het verloop van de schooldag.
U wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw kind via rapporten en schoolagenda.
Na afspraak kan steeds terecht op school voor een gesprek met directie,coördinator of klastitularis.