U bent hier: Home » Info » Ouders » Ouderbijdrage

Ouderbijdrage
(bijlage F van het schoolreglement)

Onze school organiseert heel wat activiteiten die het leren voor kinderen boeiender en aangenamer maken. Om de kostprijs van deze activiteiten te begrenzen, dienen scholen vanaf 2008-2009 met een dubbele maximumfactuur te werken:


De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten zoals toneelbezoek, sportactiviteiten, schooluitstappen van één dag, … Ook materialen die de kinderen verplicht via de school moeten aankopen, vallen hieronder. Deze scherpe maximumfactuur wordt per schooljaar begrensd.

De Raad van Bestuur van Scholengroep Rivierenland heeft beslist om het principe van kosteloos zwemmen in te voeren. Dit betekent:

 • Wekelijks volledig gratis schoolzwemmen, voor de leerlingen van het 3de leerjaar
 • Tweewekelijks volledig gratis schoolzwemmen/ watergewenning voor kleuters.
 • De school zal instaan voor de kosten voor zwemmen en vervoer van en naar het zwembad

De minder scherpe maximumfactuur omvat meerdaagse uitstappen (deels) tijdens de schooluren (bijv. bos- en zeeklas, plattelandsklas, …). Deze minder scherpe maximumfactuur wordt begrensd op 0 euro voor een kleuter en 400 euro voor een kind uit de lagere school en dit voor de volledige duur van het lager onderwijs.

De Raad van Bestuur van Scholengroep Rivierenland heeft beslist dat de leerlingen van de 2° en 3° graad basisonderwijs minimaal 1 x per graad op meerdaagse geïntegreerde werkperiode gaan.

Het kosteloos basisonderwijs omvat dat de volgende materialen kosteloos in bruikleen worden gegeven aan de leerlingen maar blijven eigendom van de school.

Lijst met materialen:

 • Bewegingsmateriaal (Ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers,…)
 • Constructiemateriaal (Karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen, tandwielen, bouwdozen,…)
 • Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, software
 • ICT-materiaal (Computers inclusief internet, TV, radio, telefoon,…)
 • Informatiebronnen ((Verklarend) woordenboek, (kinder)krant, jeugdencyclopedie, documentatiecentrum, cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal,…)
 • Kinderliteratuur (Prentenboeken, (voor)leesboeken, kinderromans, poëzie, strips,...)
 • Knutselmateriaal (Lijm, schaar, grondstoffen, textiel,…)
 • Leer- en ontwikkelingsmateriaal (Spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, denkspellen, materiaal voor socio-emotionele ontwikkeling,…)
 • Meetmateriaal (Lat, graadboog, geodriehoek, tekendriehoek, klok (analoog en digitaal), thermometer, weegschaal,…)
 • Multimediamateriaal (Audiovisuele toestellen, fototoestel, casetterecorder, DVD-speler,…)
 • Muziekinstrumenten (Trommels, fluiten,…)
 • Planningsmateriaal (Schoolagenda, kalender, dagindeling,...)
 • Schrijfgerief (Potlood, pen,…)
 • Tekengerief (Stiften, kleurpotloden, verf, penselen,…)
 • Atlas 
 • Globe 
 • Kaarten 
 • Kompas 
 • Passer 
 • Tweetalige alfabetische woordenlijst
 • Zakrekenmachine