U bent hier: Home » Info » Ouders

Ouders

Als school zien wij onze ouders als zeer waarde(n)volle PARTNERS in de ontwikkeling van onze leerlingen. Het is dan ook zeer belangrijk jullie goed te informeren over je kind.

De schoolagenda wordt gezien als het belangrijkste contactmiddel tussen school en gezin. Naast de taken en lessen kunnen zowel ouders als leerkrachten hierin opmerkingen noteren.

Als school doen we er alles aan om de studieresultaten van uw kind zo goed mogelijk in kaart te brengen en te rapporteren. We organiseren regelmatig oudercontacten om de rapporten en resultaten met u te bespreken.

Om ons onderwijs levensecht te maken en onze leerlingen alle kansen te geven in hun totaalontwikkeling, vragen wij soms een ouderbijdrage voor uitstappen e.d. Een maximumbijdrage per schooljaar is wettelijk vastgelegd, zodat u in het begin van het schooljaar reeds een inschatting kan maken van de kosten. Tevens kunnen heel wat mensen beroep doen op een extra studietoelage waarvan deze uitstappen dan kunnen betaald worden.