U bent hier: Home » Info » Onze school

Welkom in onze school... 't Krekeltje

Onze school is gehuisvest in een groene omgeving aan de rand van Boom. Het is een moderne school, met ruime en lichte klaslokalen, die de nieuwe onderwijsontwikkelingen op de voet volgt. Met veel individuele aandacht en actuele lesthema's geven wij uw kind een brede vorming. Daarenboven leert uw kind op onze school als vanzelfsprekend omgaan met andere meningen en overtuigingen. "Geen muren, geen grenzen, allemaal buren en unieke mensen" onderschrijven wij dan ook volledig.

 

               

Ons schoolteam zet zich dagelijks in om uw kind optimaal tebegeleiden.
Terecht verwacht u van onze school goed onderwijs, een respectvolle omgeving en een pluralistisch geïnspireerde opvoeding.

Als ouders draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw kinderen. Wij hopen dan ook dat u ze zal aanmoedigen om de gemaakte afspraken na te leven.
We hopen met u goed te kunnen samenwerken en we danken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt.

 

Onze visie en het pedagogisch project

Waarde: samen als team onze leerlingen ontwikkelen aan de hand van ons pedagogisch project. We zijn een kleine school waar ieder individu telt.
Als basisschool van het GO baseren wij onze visie op het toekomstplan van het GO: GO!2020 en het PPGO.                               

De wortels van deze boom stellen onze kinderen voor.
Uit de wortels haalt de boom zijn voeding. Onze school wordt gevoed door de talenten, kennis, vaardigheden, socio-culturele achtergrond, levensbeschouwing en persoonlijkheid van onze leerlingen.
Het pedagogisch project van het GO! met zijn waarden vormt de stam.
Het GO! vormt respectvolle, verdraagzame, mondige, positief kritische, leergierige, verantwoordelijke, geëngageerde, sociale, zelfstandige en creatieve persoonlijkheden. In onze vestigingsplaats De Hoeksteen vertrekken we zeer sterk vanuit de creativiteit van onze leerlingen om de andere waarden te stimuleren. In vestigingsplaats ’t Krekeltje trachten we alle waarden evenwaardig te stimuleren.

Kwaliteitszorg loopt als een beschermend vlies over de stam en de kruin.
Onze leerkrachten scholen zich regelmatig bij om tegemoet te kunnen komen aan de noden van de leerlingen. Ook beschikt onze school over een sterk uitgebouwd zorgnet en werken we samen met de gemeente om onze ouders en leerlingen te ondersteunen.

Onze school als kenniscentrum.
Als brede open school is onze school een plek waar culturen en generaties elkaar ontmoeten. We houden regelmatig open-klas momenten waar familieleden worden uitgenodigd om een toon- en lesmoment te komen bijwonen. Zo wordt ook voor hen duidelijk wat hun kinderen zoal doen op school.
We volgen de nieuwste ontwikkelingen op de voet en trachten daarop in te spelen in ons onderwijsaanbod. Zo hebben we voor taal bijvoorbeeld gekozen voor een methode waarin alle leerdomeinen geïntegreerd aan bod komen om zowel 'taalsterke' als 'taalzwakke' leerlingen voldoende uitdaging en kansen tot ontwikkeling te bieden. We streven er tevens naar het vak wereldoriëntatie zo ervaringsgericht mogelijk te maken en vertrekken vanuit de leefwereld van de kinderen.
Het leerkrachtenteam, de kinderen, de ouders en andere participanten (bv: CLB, logopedisten,…) dragen bij tot een breed draagvlak met als uitgangspunt 'samen maken we school'. Onze jaarlijkse schoolfeesten, waar vele handen licht werk maken, zijn hier een toonbeeld van.

Kortom, wij streven vandaag en morgen naar ... DE SCHOOL VAN DE TOEKOMST !
 

Visie van onze school

 

Nog meer weten?

Maak een afspraak en kom zeker eens langs. We maken graag tijd voor u vrij. We nemen dan samen een kijkje in de klas en maken een praatje met de leerkrachten.

Vriendelijke groeten,

Sigrid De Cnodder