U bent hier: Home » Info » Inschrijvingen » Toelatingsvoorwaarden kleuter

Toelatingsvoorwaarden kleuteronderwijs

Wanneer mag uw kind voor het eerst naar school?

Is uw kleuter 2,5 jaar geworden, dan mag het naar school gaan. Dit vanaf de eerstvolgende instapdatum.

Instapdata kleuteronderwijs 2016 - 2017

Kinderen geboren tot en met  ... stappen ten vroegstge in na... dus vanaf
1 maart 2014 de zomervakantie 1 september 2016
7 mei 2014 de herfstvakantie 7 november 2016
9 juli 2014 de kerstvakantie 9 januari 2017
1 augustus 2014 de teldag 1 februari 2017
6 september  2014 de krokusvakantie 6 maart 2017
18 oktober 2014 de Paasvakantie 18 april 2017
29 november 2014 Hemelvaart 29 mei 2017

Is uw kind later geboren? dan mag het pas instappen schooljaar 2017 - 2018

Dit betekent dat een kleuter wordt toegelaten in het kleuteronderwijs en als regelmatige leerling beschouwd wordt vanaf de instapdag volgend op de datum waarop het de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereikt heeft. Vóór de instapdag mag een kleuter tussen twee jaar en zes maanden en drie jaar niet op school aanwezig zijn.

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar heeft bereikt, kan elke dag van het huidige schooljaar in een school toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdata.
Vermits we als school stimuleren dat peuters zo vlug mogelijk instappen op de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden en regelmatig naar school komen, wil dit zeggen dat niet alle kinderen zindelijk zijn op dat instapmoment.
Samen met de ouders willen we hieraan werken om de peuters zo snel mogelijk zindelijk te maken. Onze kleuterschool heeft hiervoor een stappenplan en een bijhorende verteltas ter beschikking.

Voor meer informatie kan u steeds terecht op : http://www.ond.vlaanderen.be